Gestalt?

In de therapiesessies gebruik ik hoofdzakelijk technieken uit de ‘Gestalttherapie’. Het woord ‘gestalt’ is een Duits woord dat je niet letterlijk kan vertalen. Het verwijst naar een geheel bestaande uit verschillende delen. Dat geheel is meer dan de som van de afzonderlijke delen. Door de manier waarop die delen zich tot elkaar verhouden en met elkaar in interactie gaan, ontstaat iets extra dat de aard van het geheel bepaald. Simpeler uitgelegd: één plus één is drie.

Wat betekent dit dan voor onze gesprekken?
De Gestalttherapie is een ervaringsgerichte therapie en vertrekt vanuit de cliënt.  We gaan dus op zoek naar jouw ervaring, naar hoe jij de dingen ervaart en ervaren hebt. Maar, omdat jij ook steeds deel bent van een groter geheel, zoals je werk, relatie of familie, zullen we ook veel aandacht hebben voor de interactie tussen jou en je omgeving. We gaan onderzoeken hoe jouw ervaring ontstaat binnen de omgeving waarin jij functioneert.
We proberen woorden te geven aan wat je meemaakt en wat je dwars zit. Samen gaan we op zoek.

In de gestalttherapie praten we niet alleen over daar en toen, maar we gaan ons ook focussen op hier en nu. In het hier en nu gebeurt er heel veel wat ons kan helpen beter te begrijpen hoe jij functioneert.
We zullen kijken naar wat je doet, hoe je dat doet en wat het betekent. Daarvoor gaan we niet alleen praten, maar ook doen, want praten is zo’n dagelijkse gewoonte dat het ons niet altijd verder helpt. Doen betekent dat we ook non-verbaal gaan werken en oefenen, als dat past en als dat het inzicht in jezelf kan vergroten.
Door stap voor stap meer zicht te krijgen op je emoties en gedrag, kunnen we ook meer zicht krijgen op alternatieven. Zo zal het makkelijker worden om keuzes te maken, om creatief te zijn in het leven. Je zal mogelijkheden beginnen zien om uit je gewoontes en patronen te stappen.

In de gestalttherapie zien we verandering als een proces en dat proces begint met stilstaan. Even pauze nemen, eens goed naar jezelf kijken en naar wat er rondom je gebeurt. Wat heeft er aandacht nodig? Wat is niet duidelijk? Hoe doe ik wat ik doe?
De gewoontes en patronen die we zo tegenkomen gaan we niet gewoon bij het vuil zetten. Je hebt er jaren aan gewerkt. Ze hebben hun dienst bewezen. Ze zijn een oplossing geweest. Je wilt het anders, maar je kan maar veranderen als je ziet en aanvaardt hoe en wie je nu bent. Dan kan er ruimte komen voor iets nieuws.