Groepstherapie

Groepstherapie is een intense manier om te ontdekken hoe jij relaties aangaat met mensen.  Je komt jezelf tegen in het contact met de anderen. Je krijgt voortdurend feedback uit de interacties die je aangaat met de groepsleden. Je leert uit het contact met elkaar en uit de thema’s die anderen inbrengen.

Na een aantal sessies in groepstherapie zal je merken dat de thema’s die je in de groep tegenkomt dezelfde thema’s zijn die je in je dagelijkse leven tegenkomt. De groep kan dan een laboratorium zijn, een plek om te oefenen en te proberen problemen op een anderen manier aan te pakken.

Heel wat van de thema’s in individuele gesprekken, kunnen ook in groepstherapie komen. Enkele thema’s die aan bod komen in groepen:

 • Communicatie
  Hoe communiceer jij?
  Hoe kom je over op anderen?
  Kan je duidelijk zijn in wat je wil en wat je niet wil?
  Hoe geef jij feedback aan anderen?
 • Conflict
  Hoe ga jij om met conflicten en ruzies?
  Wat doe jij met meningsverschillen?
  Wat doe jij met je kwaadheid?
 • Herkenning
  Hoe gaan anderen om met wat jij meemaakt?

Of groepstherapie voor jou goed zou zijn, bespreken we steeds in een individueel gesprek.