Individuele therapie

Denk je dat je deugd zou hebben aan een aantal gesprekken?
Een begeleiding begint en eindigt steeds met wat jij wilt en nodig hebt. Daarnaast zijn er een aantal thema’s waar ik me graag mee bezighoud.

Jongeren (± 18 – 25 jaar):

Was je maar wat ouder. Je bent immers nog te jong om op je eigen benen te staan, maar je hebt toch al ideeën over hoe jij je eigen weg zou gaan. Je ouders snappen je nooit, maar jij snapt hen ook niet. Niet dat je jezelf altijd zo goed snapt.
Hoe dan ook, op dit moment loopt het klote. Thuis heb je vaak ruzie, de enigste plek waar je je goed kan voelen is bij je vrienden, maar daar kan je toch ook niet altijd helemaal jezelf zijn.

Samen met jou wil ik gaan zoeken naar hoe je beter kan gaan voor wat jij wilt. Hoe je meer jezelf kan zijn, zonder het gevoel te hebben dat je je moet aanpassen of inhouden. Hoe je minder slecht gezind kan zijn tegen je ouders, familie of vrienden. Hoe je kan vermijden dat elk gesprek met je ouders eindigt in ruzie en je zo nooit krijgt wat jij wil.
En vooral hoe je de eerste stappen kan zetten op jouw eigen weg.

Volwassenen (± 25 jaar tot …):

Je hebt al aardig wat weg afgelegd. Echter, nu je bezig bent aan dat echte leven, merk je dat het toch niet altijd zo vlot gaat als je hoopte. Het werkende leven met al z’n verantwoordelijkheden is al wel eens vermoeiend of erger, je vindt het saai.
Met je vrienden lukt het ook niet altijd. Jullie kennen elkaar al lang, maar ook daar vraag je je wel eens af of je echt jezelf kan zijn bij hen.
Het is moeilijk om te weten te komen wat er je eigenlijk dwars zit, maar je voelt wel dat het op dit moment niet loopt zoals jij het wilt.

Ik wil jou helpen duidelijker te krijgen wat jij wilt, op te komen voor jezelf als het nodig is, zonder dat je het gevoel krijgt dat je inbindt of misschien brokken maakt. Samen gaan we op zoek naar wat je in je leven wilt en wat je moet. Hoe kan je tussen die twee een betere balans krijgen. Hoe kan je door meer jezelf te zijn beter weten wat je wilt? Hoe kan je terug energie krijgen in plaats van je op te moeten laden?